Posted on Vložiť komentár

Dajte rollupom druhú šancu

Topgift.sk ukážka rollupov

Rollupy sú skvelým reklamným pútačom. Sú skladné a prakticky kdekoľvek môžu poslúžiť. Stačí len trochu voľného priestoru.

Zo skúseností vieme, že ich klienti využívajú niekedy len na jednu, dve akcie a potom ich už nepotrebujú. A to je škoda, pretože konštrukcia rollupu sa dá ešte využiť. Aj preto už dlhšie ponúkame klientom tlač nového plátna rollupu do existujúcej konštrukcie.

Ako funguje výmena plátna rollupu

 1. Pošlite nám tlačové dáta na nové plátno na topgift@topgift.sk. Ak ich nemáte alebo ich neviete pripraviť, náš grafik vám ich vie za poplatok pripraviť
 2. Doneste nám starý rollup na našu adresu. Ak to nemáte po ceste, vieme za vami poslať nášho kuriéra za zvýhodnenú cenu 3€.
 3. My nové plátno vytlačíte a vložíme do existujúcej konštrukcie.
 4. Bezplatne odosielame kuriérom na vašu adresu.
 5. Váš rollup si užíva druhý život a vy ušetrené životné prostredie a peniaze 😀
Posted on Vložiť komentár

Kam umiestniť visačku na kufor

Kam umiestniť visačku na kufor

Visačka na kufor je síce maličký predmet, avšak veľmi dôležitý cestovateľský doplnok. Môže pomôcť k bezpečnejšiemu výletu a vyrieši mnoho stresových situácií. Ak cestujete lietadlom, je dôležité označiť vašu batožinu vašimi iniciálmi. A to platí o batožine, ktorú odovzdávate pri check-ine a putuje do podpalubia, alebo aj o príručnej.

Vísačka na kufor, ktorí odovzdávate pri check-ine

Každý kufor, taška, ktorú odovzdávate do podpalubia by mal mať dve visačky. Jednu uchytenú o rúčku (tu odporúčame vybrať si pevnejší typ) a druhú vo vnútri (v prípade, že sa tá vonkajšia pri manipulácii poškodí. Takto znížite riziko, že sa váš kufor niekde „po ceste“ stratí.

Visačka na kufor, ktorú si beriete na palubu

Je dobré označiť si aj túto batožinu. Ešte na letisku sa môže stať, že si kufor zabudnete pri vitríne s duty free produktmi 🙂 Úložné priestory v lietadle nie sú nafukovacie, čiže sa môže ľahko stať, že vašu tašku letuška premiestni o niekoľko radov od vás…

Čo napísať na visačku na kufor

V jednoduchosti je sila. To isté platí aj pri informáciách, ktoré treba napísať na visačku. Vo všeobecnosti stačí napísať meno, priezvisko, email, telefón a prípadne adresu, kam treba stratenú batožinu zaslať.

Posted on Vložiť komentár

Papierové vs digitálne diáre

Papierový vs digitálny diár

Digitálne plánovače

Pripútaní k obrazovke máme mnoho možností ako svoj čas a poznámky pridávať do rôznych aplikácií. Túto funkciu nám ponúka Microsoft Outlook, Google Calendar, Todoist, Asana, Wunderlist, Sunrise,… Všetko je zosynchronizované. Návštevu kina si poznačím v počítači a hodinu pred odchodom mi mobil svetelnými a zvukovými signálmi dáva vedieť, aby som už šiel, ak nechcem meškať. Kým máme pripojenie na internet a dostatočne nabité elektronické „gerety“, všetko je v poriadku.

Výhody

 1. Sú malé, ľahké a prenosné
 2. Viete si do nich uložiť milióny poznámok
 3. Dokážete v nich vyhľadávať
 4. Nemusíte prepisovať nesplnené úlohy, iba ich presuniete na iný dátum.
 5. Sú zosynchronizované na všetkých vašich zariadeniach

Nevýhody

 1. Zlý vizuálny prehľad, treba sa preklikávať cez denné, týždenné a mesačné prehľady
 2. Zapísanie poznámky je niekedy zdĺhavé a musí sa prispôsobiť logike samotnej aplikácie
 3. Dvojitá práca, ak si poznámku nezadáte hneď do aplikácie, ale najprv iba na papier, ak máte poruke len ten
 4. Drahé zariadenie a prípadná cena aplikácie
 5. Zariadenie sa môže pokaziť, dáta zmazať (pokiaľ nezálohujete naozaj pravidelne)

Papierové diáre

Kombinácia papiera a pera funguje presne tak, ako chcete vy. Dáva vám slobodu, kreativitu, možnosť vytvoriť si odkaz, poznámku vlastným štýlom. Nie tak, ako to chcel dizajnér aplikácie. Poznámky v diároch dávajú mnohým aj lepší prehľad o čase. Fyzické otočenie dvoch strán dáva lepšiu predstavu o tom ako plynie čas, v porovnaní s preklikaním sa na obrazovke smartfónu.

Výhody

 1. Nemôže sa pokaziť alebo sa mu nevybijú batérie
 2. Pekné plánovacie strany, ktoré možno pretáčať a získať lepší prehľad o čase
 3. Prispôsobiteľné vlastným potrebám.
 4. Poznámky písané počas stretnutia zostanú pevne späté s dátumom, kedy ste ich zapisovali. Kedykoľvek sa k nim teda bezproblémov vrátite.
 5. Nízke „prevádzkové“ náklady 

Nevýhody

 1. Môžete ich nenávratne stratiť.
 2. Môžete vyčerpať miesto, ktoré ponúkajú. Vypísať ich.
 3. Ak sa potrebujete o informácie podeliť, musíte ich fyzicky opäť prepisovať.
 4. Poznámky nie sú bezpečnostne ukryté. Ešte nevymysleli diár, ktorý viete prečítať iba po zadaní hesla.
 5. Väčšie diáre zaberú viac miesta

Aký ste typ vy? Čo viac preferujete? Klasiku alebo aplikácie? Dajte nám vedieť v komentároch.

Posted on Vložiť komentár

Príklady ako vás reklamné predmety spájajú so zákazníkmi

Príklady ako vás reklamné predmety spájajú so zákazníkmi

Reklamné predmety sú skvelým pomocníkom, ako zostať so zákazníkom v kontakte. V porovnaní s inými reklamnými aktivitami sa využívajú darované reklamné predmety dva roky. Čo sú v porovnaní s takým letákom dobre využité peniaze.

Konkrétne príklady

Čítate si tento text a sedíte za pracovným stolom. Predpokladáme, že na ňom máte položené pero. Pravdepodobne obľúbené pero. Dobre sa s ním píše a máte z neho radosť. Finančný poradca, ktorý Vám ho daroval vedel, že dobré pero s potlačou si budete spájať s kvalitnou a dôveryhodnou značkou.

Pokračujme v predstavách…

Vaše obľúbené pero máte položené na reklamnom notese, ktorý ste dostali od reklamnej agentúry. Je vyrobený z kvalitného papiera a dáva Vám možnosť zapisovať si doň všetky kreatívne nápady. Všimnite si to spojenie. Vždy, keď dostanete nápad, spojíte si ho s reklamnou agentúrou, od ktorej máte notes. Zápisník, kalendáre a notesy s Vašim logom sú skvelé pre všetkých kreatívnych ľudí.

Nie. Neprestávame v predstavách.

Na stôl sa Vám určite zmestil ešte potlačený hrnček na kávu, ktorý ste dostali v prvý deň nástupu do práce. Začínate s ním každé ráno. Prečistíte si myšlienky. Debatujete s kolegami ako vyriešiť pracovnú situáciu. Držiac potlačený hrnček stále v rukách. Potlačené hrnčeky môžu byť na stole klientov každý deň.

Reklamné predmety vytvárajú spojenie medzi vašou značkou a vašimi zákazníkmi. Dajte im správny potlačený produkt, vyšitú mikinu a verte, že klienti ich budú využívať každý deň. Niekoľko rokov.

Posted on Vložiť komentár

Výdavky na reklamné predmety

Výdavky na reklamné predmety

Výdavky na reklamné predmety môžu byť daňovým výdavkom ovplyvňujúcim základ dane daňovníka iba v prípade, že sa jedná o reklamné predmety v hodnote neprevyšujúcej 17 eur za jeden predmet. Zákon nestanovuje povinnosť označovať reklamné predmety obchodným menom alebo ochrannou známkou daňovníka.

Reklamným predmetom sú aj

 • tabakové výrobky (do sumy nepresahujúcej 17 eur za jeden výrobok), ale iba u daňovníka, u ktorého je výroba tabakových výrobkov hlavným predmetom činnosti,
 • víno (do sumy nepresahujúcej 17 eur za jeden predmet),  najviac však vo výške 5 % z vykázaného základu dane daňovníka za príslušné zdaňovacie obdobie, okrem daňovníka, u ktorého je výroba vína hlavným predmetom činnosti; u daňovníka, u ktorého je výroba vína hlavným predmetom jeho činnosti sa považuje poskytnutie vína ako reklamného predmetu za daňový výdavok v neobmedzenej výške, pričom podmienka reklamného predmetu neprevyšujúceho sumu 17 eur musí byť dodržaná,
 • ostatné alkoholické nápoje (okrem vína)ale iba u daňovníka, u ktorého je výroba alkoholických nápojov hlavným predmetom činnosti, ak ide o predmety nepresahujúce sumu 17 eur.

Vínom sa rozumie alkoholický nápoj definovaný v § 4 ods. 3 zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov, a to

 • tiché víno
 • šumivé víno
 • tichý fermentovaný nápoj
 • šumivý fermentovaný nápoj

Za reklamný predmet sa nepovažujú darčekové reklamné poukážky!

Fyzická osoba, u ktorej nie je výroba vína hlavným predmetom činnosti a ktorá zaúčtuje (zaeviduje) do daňových výdavkov sumu výdavkov na víno ako na reklamné predmety presahujúcu 5 % z vykázaného základu dane, upraví základ dane v daňovom priznaní k dani z príjmov prostredníctvom položky zvyšujúcej základ dane (znižujúcej stratu).Základom dane (čiastkovým základom dane) sa rozumie základ dane zistený podľa § 17 až 29 zákona o dani z príjmov ešte pred jeho úpravou o

 • pripočítateľnú položku u sponzora, ktorý nevykázal základ dane, aby si sponzorské mohol ponechať v daňových výdavkoch (§ 17 ods. 19 písm. h)
 • pripočítateľnú položku v prípade uplatnenia ročného odpisu pri osobnom automobile so vstupnou cenou 48 000 eur a viac, ak nebola vykázaná stanovená výška základu dane (§ 17 ods. 34)
 • pripočítateľnú položku, ak nebola vykázaná výška základu dane pre uplatnenie celého nájomného za motorové vozidlo so vstupnou cenou 48 000 eur a viac (§ 17 ods. 35)
 • odpočítateľnú položku, ak daňovník splnil podmienky pre uplatnenie paušálnej sumy na každého žiaka v rámci poskytovaného duálneho vzdelávania (§ 17 ods. 37)
 • pripočítateľnú položku, ak daňovník uplatnil v daňových výdavkoch členské príspevky vyplývajúce z nepovinného členstva v právnickej osobe zriadenej na účel ochrany záujmov platiteľa viac ako 5 % zo základu dane (§ 19 ods. 3 písm. n)
 • pripočítateľnú položku, ak mal daňovník uplatnené viac ako 5 % zo základu dane na víno ako reklamný predmet (§ 21 ods. 1 písm. h)

FAQ

Otázka č. 1 – Obstaranie kalendárov
Daňovník s príjmami z podnikania dal vyrobiť 100 ks kalendárov s logom jeho firmy v hodnote 10 eur za jeden kus, ktoré bezplatne odovzdal svojim obchodným partnerom. Výdavky za kalendáre zaúčtoval do daňových výdavkov ovplyvňujúcich základ dane. Má povinnosť zvýšiť základ dane o sumu zaplatenú za výrobu kalendárov?
Odpoveď
Nakoľko sa jedná o reklamné predmety neprevyšujúce sumu 17 eur za jeden predmet, daňovníkovi nevzniká povinnosť zvýšiť základ dane za príslušné zdaňovacie obdobie.

Otázka č. 2 – Obstaranie vína
Daňovník zaoberajúci sa kúpou a predajom elektronického tovaru v maloobchodnej predajni kúpil 100 fliaš vína v hodnote 7 eur za jeden kus, spolu za  700 eur, ktoré poskytol svojim dodávateľom pri príležitosti Nového roka. Môže výdavok na obstaranie vína zahrnúť do daňových výdavkov?
Odpoveď
Ak daňovník vykáže v príslušnom zdaňovacom období základ dane (čiastkový základ dane) minimálne 14 000 eur, môže si sumu 700 eur ponechať v daňových výdavkoch, nakoľko suma 700 eur nepresahuje 5 % z vykázaného základu dane. Ak by daňovník vykázal nižší základ dane, napr. 10 000 eur, potom mu vznikne povinnosť zvýšiť základ dane o rozdiel medzi sumou 700 eur a sumou 500 eur (t. j. 5 % z 10 000), teda o 200 eur.

Otázka č. 3 – Obstaranie alkoholických nápojov
Daňovník s predmetom činnosti stolárska výroba kúpil 20 fliaš vodky v hodnote 13 eur za jeden kus, spolu za 260 eur, ktoré poskytol svojim obchodným partnerom. Môže byť tento výdavok na obstaranie alkoholu súčasťou základu dane z príjmov ako výdavok na reklamné predmety?

Odpoveď
Keďže sa nejedná o daňovníka, u ktorého je výroba alkoholických nápojov predmetom jeho činnosti, nemôže nákup alkoholických nápojov zahrnúť do daňových výdavkov, nakoľko alkoholické nápoje sa nepovažujú za reklamné predmety.

Zdroj: financnasprava.sk

Posted on Vložiť komentár

Prečo je výšivka kráľovnou potlačí

Prečo je výšivka kráľovnou potlačí

Výšivka je rozmanitá.

Vieme ňou dekorovať čiapky, ručníky, polokošele, mikiny alebo tričká. Výsledok je vždy rovnaký. Vyšívané logo zvyšuje hodnotu samotného tovaru.

Výšivka je kvalitná.

Výšivka reprezentuje najväčšiu kvalitu spomedzi zdobení textílií. Keď je logo vyšité, znamená to, že značka, ktorú zastupuje, je rovnako silná a kvalitná. Lebo ak vám záleží na tom, ako je znázornená vaša značka, rovnako vám záleží aj na vašich vlastných produktoch.

Výšivka je obchádzaná.

Mnohí si myslia, že výšivka je príliš drahá na to, aby ju použili na svoju prezentáciu. Obmedzené rozpočty často nabádajú dať si textil potlačiť v snahe ušetriť. Často však platí, že dostanete iba to, za čo si platíte.

Výšivka je vhodná aj na malé objednávky.

Samozrejme, potlač farbou býva často lacnejšia. Nemusí to byť vždy pravda. Ak vaše logo po zdigitalizovaní pozostáva z malého počtu stehov, môže byť dokonca lacnejšie textil vyšiť ako potlačiť.

Výšivka nepozná limity.

Výšivku možno umiestniť takmer na každý povrch odevu. Neprekáža či je látka hladká, pique alebo fleece. V každom prípade sa príjemne nosí.

Výšivka je trvácna.

Vyšívacie nite sú vyrábané tak, aby dokázali odolávať aj veľkej záťaži. Praniu pri vysokých teplotách. Často sa stáva, že po čase sa textil zoderie, ale výšivka zostáva nepoškodená roky.

Predpoklad peknej a kvalitnej výšivky podľa topgift.sk:

Správne nastavenie vyšívacieho programu

Výšivky sú špecifické, plastické. Hoci dostaneme logá v krivkách, každý tvar, ktorý chceme vyšiť, musíme nanovo prekresliť v špeciálnom programe. Musia sa nastaviť správne podkladové stehy, typy stehov výplne atď. Nie, že by sa to nedalo aj bez toho, ale ak si porovnáme výšivku, ktorá sa iba “hodí do stroja” s výšivkou, ktorá sa nanovo prekreslila, rozdiel uvidí každý. Prekreslenie jedného loga môže trvať od pol hodiny až po niekoľko hodín. Preto sa väčšinou účtuje poplatok za prípravu programu.

Podkladové materiály

Každý typ textilu je iný. Niektoré sú pevné, iné elastické, hrubé, tenké. Aby bol výsledok rovnaký všade, treba použiť kvalitné podkladové materiály. Väčšinou používame strihací alebo trhací vlizelín.

Vyšívacie nite  

Existuje niekoľko druhov. My najčastejšie používame viskózové – hodvábne nite európskych výrobcov. Majú v sebe lesk, ktorý v kombinácii s dobrým typom stehu vytvárajú na svetle neobyčajné odrazy a plasticitu výšivky. Aj preto sú výšivky odolné vysokým pracím teplotám a často prežijú samotný textil aj pri vysokej námahe.

Textil

Tento predpoklad nevieme ovplyvniť, vieme však pomôcť s výberom tých materiálov a modelov, ktoré sú najvhodnejšie na výšivku.